Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Ophiomorus punctatissimus Οφιόμορος
Ophisops elegans macrodactylus Οφίσωψ
Ophisaurus apodus thracius Τυφλίτης