Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Lythrum portula Λύθρο η θυρίδα
Limonium pinnatum Λειμώνιο το πτερωτό
Lythrum thymifolia Λύθρο το θυμαρόφυλλο
Laburnum anagyroides Λαμ
Lactuca acanthifolia
Lactuca alpestris
Lactuca intricata
Lactuca visianii
Lactuca saligna Λακτούκα η ιτεόμορφη
Lagoecia cuminoides
Lagurus ovatus
Lamarckia aurea
Lamium album
Lathraea squamaria
Lamium maculatum
Lamium moschatum
Lamium purpureum
Lamyropsis carpinii
Lamyropsis cynaroides
Lathyrus articulatus Λάθυρος ο αρθρωτός