Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Juncus anceps
Juncus articulatus
Juncus atratus
Juncus bufonius
Juncus capitatus
Juncus compressus