Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Bromus lanceolatus Βρώμος ο κογχοειδής
Bromus madritensis Βρώμος της Μαδρίτης
Bromus racemosus Βρώμος ο βοτρυώδης
Bromus rigidus Βρώμος ο τραχύς
Bromus rubens Βρώμος ο …
Bromus scoparius Βρώμος ο σκουπώδης
Bromus secalinus Βρώμος ο σηκάλινος
Buglossoides tenuiflora Βουγλωσσοειδές το στενόφυλλο
Bunias erucago Βουνιάς η ροκόμορφη
Bunium tenerum Βούνιο το απαλό
Bupleurum affine Βούπλευρο το πρόσορο
Bupleurum aira Βούπλευρο η αίρα
Bupleurum apiculatum Βούπλευρο το αιχμηρό
Bupleurum asperuloides Βούπλευρο το ασπερουλοειδές
Bupleurum capillare Βούπλευρο το τρίχιο
Bupleurum flavicans Βούπλευρο το κιτρινωπό
Bupleurum flavum Βούπλευρο το κίτρινο
Bupleurum fontanesii Βούπλευρο το φοντανέζικο
Bupleurum fruticosum Βούπλευρο το θαμνοειδές
Bupleurum gaudianum Βούπλευρο του Γκωντιάν