Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Asperugo procumbens Ασπερούγκο το έρπον
Asparagus acutifolius
Asparagus aphyllus
Asparagus maritimus
Asparagus stipularis
Asparagus stipularis
Asparagus tenuifolius
Asparagus verticillatus
Asperula abbreviata
Asperula arcadiensis
Asperula baenitzii
Asperula boissieri
Asperula boryana
Asperula chlorantha
Asperula coa
Asperula cynanchina
Asperula doerfleri
Asperula idaea
Asperula involucrara
Asperula laevigata