Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Cardopatum corymbosum
Carduus acicularis Κάδρος
Carduus argentatus Κάρδος ο αργυρόχρωμος
Carduncellus caeruleus
Carduus acanthoides
Carduus candicans
Carduus euboicus
Aristolochia mikrostoma
Aristolochia pallida
Centaurea hyalolepis
Aristolochia parviflora
Allium rubrovittatum
Aristolochia rotunda
Carduus thoermeri
Carduus tmoleus
Aristolochia sempervirens
Carex acuta
Carex appropinquata
Armeria cariensis
Clematis orientalis Αγράμπελη η ανατολική