Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Anthemis triumfetti
Acanthus balcanicus
Anthericum liliago
Brachiaria eruciformis Βραχιάρια η ροκόφυλλη
Achillea collina
Bupleurum kakiskalae
Anthemis ruthenica Ανθεμίδα της Ρουθηνίας
Agrimonia procera
Brassica cadmea Αγριολαχανίδα η Κάδμιος
Brassica nigra Αγριολαχανίδα η μελανή
Anthoxanthum odoratum
Allium commutatum
Bromus benekenii
Anthriscus nemorosa
Anthriscus nitida
Aesculus hippocastanum Πικροκαστανιά
Bromus inermis
Bromus ramosus
Bromus riparius
Centaurea acicularis