Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Silene oligantha pseudoradicosa
Ptilostemon gnaphaloides pseudofruticosus Πτιλοστήμων ο ψευδοθαμνώδης
Poa bulbosa pseudoconcina
Galium graecum pseudocanum
Rhamnus saxatilis prunifolius Ράμνος ο προυνόφυλλος
Dianthus haematocalyx pruinosus
Silene vulgaris prostrata
Veronica prostrata prostrata
Centaurea nervosa promota
Cerastium illyricum prolixum Κεράστιο το εκτενές
Sagina procumbens procumbens
Ephedra major procera Εφέδρα η επιμήκης
Salvia pratensis pratensis
Tragopogon pratensis pratensis Τραγοπώγων ο λιβαδικός
Festuca pratensis pratensis
Anthyllis vulneraria praepropera
Thlaspi praecox praecox
Aremonia agrimonoides pouzarii
Stellaria media postii
Scabiosa taygetea portae