Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Malpolon monspessulanus insignitus Σαπίτης
Testudo graeca ibera Γραικοχελώνα
Testudo hermanni hermanni Ονυχοχελώνα
Lacerta trilineata hansschweizeri Τρανόσαυρα η Χανσβαϊτσέριος
Coluber gemonensis gyaronensis Δεντρογαλιά της Γυάρου
Vipera ursinii graeca Οχιά των λιβαδιών
Podarcis milensis gerakuniae Γουστέρα της Φαλκονέρας
Coluber gemonensis gemonensis
Podarcis milensis gaigeae Γουστέρα …
Cyrtodactylus kotschyi fuchsi Κυρτοδάκτυλος του Φουκς
Mabuya aurata fellowsii Χρυσόσαυρα
Telescopus fallax fallax Αγιόφιδο
Ablepharus kitaibelii fabichi Αβλέφαρος
Podarcis erhardii erhardii Σιλιβούτι
Podarcis erhardii elaphonissi Σιλιβούτι της Ελαφονήσου
Lacerta trilineata diplochondrodes Τρανόσαυρα η διπλοχονδρώδης
Cyrtodactylus kotschyi danilewskii Κυρτοδάκτυλος του Ντανιλέφσκι
Coluber najadum dahlii Σαΐτα του Νταλ
Agama stellio daani Κροκοδειλάκι το νταάνιο
Podarcis erhardii cretensis Σιλιβούτι της Κρήτης