Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Podarcis peloponnesiaca lais Γουστέρα της Βόρειας Πελοποννήσου
Podarcis erhardii leukaorii Σιλιβούτι των Λευκών ορέων
Podarcis erhardii levithensis Σιλιβούτι της Λεβίθας
Podarcis erhardii livadhiaca Σιλιβούτι το Λιβαδικό
Elaphe longissima longissima Γιατρόφιδο
Ophisops elegans macrodactylus Οφίσωψ
Podarcis erhardii makariaisi Σιλιβούτι των Μακάρων
Tarentola mauritanica mauritanica Ταρεντόλα
Podarcis erhardii megalophthenae Σιλιβούτι το Μεγαλόφθηνο
Vipera ammodytes meridionalis Οχιά
Lacerta viridis meridionalis Πρασινόσαυρα η …
Podarcis milensis milensis Γουστέρα της Μήλου
Eirenis modestus modestus Θαμνόφιδο
Telescopus fallax multisquamatus Αγιόφιδο του Κουφονησιού
Podarcis muralis muralis Τοιχογουστέρα
Chelonia mydas mydas Χελώνα Μύδας (Πράσινη θαλασσοχελώνα)
Podarcis erhardii mykonensis Σιλιβούτι της Μυκόνου
Coluber najadum najadum Σαΐτα
Podarcis erhardii naxensis Σιλιβούτι της Νάξου
Chalcides ocellatus ocellatus Λιακόνι