Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Telescopus fallax multisquamatus Αγιόφιδο του Κουφονησιού
Dianthus strictus multipunctatus
Luzula multiflora multiflora
Rumex acetosella multifidus
Silene multicaulis multicaulis
Myosotis alpestris mrkvickana
Orchis morio morio
Canis aureus moreoticus Τσακάλι
Paracaloptenus caloptenoides moreanus Παρακαλόπτερος του Μωρηά
Felis silvestris morea Αγριόγατος του Μωριά
Teucrium montbretii montbretii
Passer montanus montanus Δεντροσπουργίτης
Thesium linophyllon montanum
Milium vernale montanum
Galeobdolon luteum montanum
Teucrium montanum montanum
Alyssum montanum montanum
Minuartia verna montana
Satureja montana montana
Sideritis montana montana