Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Bellevalia brevipedicellata
Bellevalia dubia
Bellevalia romana
Bellevalia sarmatica
Bellevalia trifoliata
Bellis longifolia
Bellis perennis
Bellis sylvestris
Berteroa incana
Berteroa mutabilis
Berteroa obliqua
Berteroa orbiculata
Berteroa stricta
Berula erecta
Beta nana
Anogramma leptophylla
Anethum graveolens Άνηθος
Achillea clypeolata
Biarum spruneri
Carduus tmoleus