Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Orchamus yersini yersini Όρχαμος ο Γιερσίνιος
Celes variabilis variabilis Κέλης ο ποικίλος
Platycleis chelmos unicolor Πλατυκλεΐς ο ομοιόχρους
Aiolopus thalassinus thalassinus Αιολόπους ο θαλασσινός
Paranocarodes straubei straubei Παρανοκαρώδης του Στράουμπε
Heteractis littoralis similis Εταίρακρις ο …
Eupholidoptera cabrieri schmidti Ευφολιδόπτερη του Σμιντ
Melitaea arduinna rhodopensis Μελιταία η Ροδόπια
Erebia aethiopella rhodopensis Ερέμπια της Ροδόπης
Leptoternis candidus personatus Λεπτόπτερες της Κάντιας
Agrodietus ripartii pelopi Αγροδίαιτος ο Ριπάρτης
Oecanthus pellucens pellucens Οίκανθος ο διαλάμπων
Podisma pedestris pedestris Πόδισμα …
Arcyptera microptera nigriloba Αρκύπτερα η μελανόλυβη
Troglophilus neglectus neglectus Τρωγόφιλος η αμελής
Paranocarodes fieberi mytilenensis Παρανοκαρώδης π Μυτιλήνιος
Paracaloptenus caloptenoides moreanus Παρακαλόπτερος του Μωρηά
Oedipoda miniata miniata Οιδήποδας ο …
Platycleis intermedia microniseos Πλατυκλεΐς η Μικρονήσιος
Polyommatus eros menelaos Πολυόμματος ο Μενέλαος