Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Larus argentatus argentatus Ασημόγλαρος
Gavia arctica arctica Λαμπροβούτι
Lullula arborea arborea Δεντροσταρήθρα
Cinclus cinclus aquaticus Νεροκότσυφας
Apus apus apus Σταχτάρα
Parus major aphrodite Καλόγερος της Αφροδίτης
Anser anser anser Σταχτόχηνα
Parus lugubris anatoliae Ανατολικός κλειδωνάς
Strix aluco aluco Χουχουριστής
Picoides tridactylus alpinus Τριδάκτυλος δρυοκολάπτης
Calidris alpina alpina Λασποσκαλήθρα
Turdus torquatus alpestris Απλική τσίχλα
Sylvia cantillans albistriata Κοκκινοτσιροβάκος
Pluvialis apricaria albifrons Βροχοπούλι
Tyto alba alba Τυτώ
Motacilla alba alba Λευκοσουσουράδα
Milvus migrans aegypticus Τσίφτης Αιγυπτιακός
Phylloscopus trochilus acredula Θαμνοφυλλοσκόπος
Phylloscopus collybita abietinus Δενδροφυλλοσκόπος των ελάτων
Chettusia leucura Λεύκουρος