Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Phlomis lanata
Phlomis lycia
Phlomis pichleri
Phlomis samia
Phlomis tuberosa
Phoenix theophrasti Κρητικός φοίνικας
Phragmites australis
Phyla nodiflora
Phyllitis sagittata
Phyllitis scolopendrium
Phoxinellus pleurobipunctatus Λιάρα
Phoxinus phoxinus Κοκκινόγαστρος
Phylloscopus borealis Χιονοφυλλοσκόπος
Physalis alkekengi
Physalis ixocarpa
Physospermum cornubiense
Phyteuma orbiculare
Phytolacca americana
Picris altissima
Picris pauciflora