Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Phillyrea latifolia Φιλλύκι
Phalaris aquatica
Phalaris brachystachys
Phalaris canariensis
Phalaris coerulescens
Phalaris minor
Phalaris paradoxa
Phleum aegaeum
Phleum alpinum
Phleum arenarium
Phalaropus fulicarius Κόκκινος φαλαρόποδας
Phleum bertolonii
Phleum exaratum
Phleum hirsutum
Phleum montanum
Phleum paniculatum
Phleum phleoides
Phleum pratense
Phlomis cretica
Phlomis fruticosa