Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Podocytisus caramanicus Ποδοκύτισος
Polycarpon alsinifolium
Polycarpon diphyllum
Polycarpon tetraphyllum
Polycnemum arvense
Polycnemum heuffelii
Polycnemum majus
Polygala comosa
Polygala cristagalli
Polygala major
Polygala monspeliaca
Polygala subuniflora
Polygala venulosa
Polygala vulgaris
Polygonatum latifolium
Polygonatum multiflorum
Polygonatum odoratum
Polygonatum verticillatum
Polygonum alpinum
Polygonum amphibium