Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Morimus funereus Μόρινος ο …
Mus musculus Σταχτοποντικός
Martes foina Κουνάβι
Martes martes Δεντροκούναβο
Mergus serrator Σκουφοπρίστης
Merops apiaster Μελισσοφάγος
Microtus nivalis Χιονοπόντικας
Microtus subterraneus Αρουραίος ο υπόγειος
Microtus thomasi Αρουραίος του Τόμας
Miliaria calandra Τσιφτάς
Milvus milvus Ψαλιδιάρης
Miniopterus schreibersii Πτερυγονυχτερίδα
Monachus monachus Μεσογειακή φώκια
Monticola saxatilis Πετροκότσυφας
Monticola solitarius Γαλαζοκότσυφας
Motacilla cinerea Σταχτοσουσουράδα
Motacilla citreola Κιτροσουσουράδα
Mugil cephalus Κέφαλος
Mustela putorius Βρωμοκούναβο
Myocastor coypus Μυοκάστορας