Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Hieracium crinitum
Hieraaetus fasciatus Σπιζαητός
Hieracium dasycraspedum
Hieracium delpinoi
Hieracium dolopicum
Hieracium epirense
Hieracium eriobasis
Hieracium erythrocarpum
Hieracium ferdinandi-coburgi
Hieracium friwaldii
Hieracium gaudryi
Hieracium gentile
Hieracium gracilifurcum
Hieracium graecum
Hieracium gymnocephalum
Hieracium halacsyi
Hieracium heldreichii
Hieracium integratum
Hieracium italicum
Hieracium leithneri