Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Glinus lotoides
Globularia bisnagarica
Glyceria fluitans
Glyceria maxima
Glyceria plicata
Glyceria spicata
Glycyrrhiza echinata
Glycyrrhiza glabra
Globularia cordifolia Γκλομπουλάρια η καρδιόφυλλη
Globularia stygia Γκλομπουλάρια της Στύγας
Gomphocarpus fruticosus Γομφόκαρπος ο θαμνοειδής
Gnaphalium supinum
Gnaphalium sylvaticum
Goniolimon collinum
Goniolimon dalmaticum
Goniolimon heldreichii
Goniolimon sartorii
Goniolimon tataricum
Goodyera repens
Gratiola officinalis