Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Allium amethystinum
Antennaria dioica
Anthemis abrotanifolia
Anthemis anatolica
Anguilla anguilla Χέλι
Allium amphipulchellum
Allium atroviolaceum
Aethionema iberideum
Anthemis laconica
Anthemis orientalis
Anthemis rhodensis
Anthemis sibthorpii
Anthemis spruneri
Anthemis stribrnyi
Aethionema polygaloides
Achnatherum calamagrostis
Anthemis triumfetti
Anthericum liliago
Aethionema retsina
Arum maculatum