Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Lotus uliginosus
Lotus creticus Λωτός ο κρητικός
Ludwigia palustris
Lotus cytisoides Λωτός ο κυτισοειδής
Lotus preslii Λωτός του Πρεσλ
Lunaria rediviva
Lupinus luteus
Lupinus micranthus
Luzula campestris
Luzula forsteri
Luzula italica
Luzula luzulina
Luzula nodulosa
Luzula pilosa
Luzula sudetica
Lychnis coronaria
Lycopus europaeus
Lycopus exaltatus
Lygeum spartum
Lycium europaeum Λύκιο το Ευρωπαίο