Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Orobanche pubescens Οροβάγχη η χνουδωτή
Ostrya carpinifolia Οστρυά
Orthilia secunda
Osmunda regalis
Otanthus maritimus
Oxalis acetosella
Oxalis articulata
Oxalis corniculata
Oxalis pes-caprae
Oxyria digyna
Oxytropis pilosa
Oxytropis prenja
Oxytropis purpurea
Osyris alba Όσυρις
Onobrychis aliakmonia
Ononis arvensis Ονωνίς η αρουραία
Ononis biflora Ονωχίδα η διανθής
Opuntia vulgaris Μικρή φραγκοσυκιά
Origanum vetteri Ρίγανη η Βεττέριος
Ornithopus compressus Ορνιθόπους ο πεπιεσμένος