Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Medicago minima
Marrubium peregrinum
Medicago marina
Medicago lupulina
Marrubium cylleneum
Malcolmia nana
Medicago littoralis
Medicago intertexta
Marrubium alternidens
Medicago globosa
Medicago disciformis
Mantisalca salmantica
Malcolmia maritima
Medicago coronata
Medicago ciliaris
Mandragora autumnalis
Medicago arabica
Medicago aculeata
Malva verticillata
Medicago heyniana Μηδική του Χεϋνιάν