Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Trifolium diffusum
Trifolium dolopicum
Trifolium echinatum
Trifolium filicaule
Trifolium fragiferum
Trifolium globosum
Trifolium glomeratum
Trifolium heldreichianum
Trifolium hirtum
Trifolium lappaceum
Trifolium latinum
Trifolium leucanthum
Trifolium michelianun
Trifolium micranthum
Trifolium mutabile
Trifolium nervulosum
Trifolium noricum
Trifolium ochroleucon
Trifolium pallescens
Trifolium pallidum