Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Stachys swainsonii scyronica
Silene sedoides sedoides
Silene parnassica serbica
Stachys cretica smyrnaea
Silene pinetorum sphaciotica
Stachys spreitzenhoferi spreitzenhoferi
Silene multicaulis stenocalycina
Silene conica subconica
Silene vulgaris sufrutescens
Stachys swainsonii swainsonii
Sideritis syriaca syriaca
Scirpus lacustris tabernaemontani
Saxifraga rotundifolia taygetea
Scabiosa taygetea taygetea
Sedum amplexicaule tenuifolium
Senecio thapsoides thapsoides
Silene flavescens thessalonica
Stipa tirsa tirsa
Salix triandra triandra Αμυγδαλοϊτιά
Silene pusilla tymphaea