Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Sideritis montana montana
Satureja montana montana
Silene multicaulis multicaulis
Sanguisorba minor muricata
Symphytum davisii naxicola
Sparganium erectum neglectum
Salvia nemorosa nemorosa
Stellaria nemorum nemorum
Satureja nepeta nepeta
Satureja nepeta nepeta
Solanum nigrum nigrum
Silene nocturna nocturna
Silene nutans nutans
Scabiosa columbaria ochroleuca
Stachys recta olympica
Satureja vulgaris orientalis
Serapias orientalis orientalis
Senecio papposus papposus
Satureja parnassica parnassica
Saxifraga adsendens parnassica