Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Satureja incana
Scirpus cernuus
Scabiosa sicula
Scabiosa sphaciotica
Salvia teddii
Schoenus nigricans
Scabiosa tenuis
Scabiosa triniifolia
Scaligeria halophila
Scaligeria napiformis
Salvia verticillata
Sagina maritima
Scandix brachycarpa
Scandix macroryncha
Scandix pecten-veneris
Scandix stellata
Satureja nervosa
Scabiosa variifolia Σκαμπιόζα η ποικιλόφυλλη
Schismus arabicus
Sedum album