Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Salvia teddii
Sedum stellatum
Sedum stefco
Sedum sexangulare
Sedum sediforme
Satureja incana
Sedum rubens
Sedum reflexum
Sedum praesidis
Sedum ochroleucum
Scabiosa epirota
Salvia sclarea
Salsola soda
Sedum magellense
Sedum litoreum
Satureja graveolens
Sedum hispanicum
Sedum erythraeum
Satureja graeca
Salvia ringens