Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Pterocephalus perennis bellidifolius
Pteridium aquilinum brevipes
Poa bulbosa bulbosa
Paronychia kapela chionaea
Potentilla aurea chrysocraspeda
Phleum subulatum ciliatum
Primula veris columnae
Puccinellia festuciformis convoluta
Polygala alpestris croatica
Phleum crypsoides crypsoides
Ptilotrichum cyclocarpum cyclocarpum
Plantago bellardii deflexa
Pimpinella tragium depressa
Puccinellia distans distans
Prunus domestica domestica Δαμασκηνιά
Primula elatior elatior
Pisum sativum elatius
Poa glauca frearitis
Potentilla geoides geoides
Poa glauca glauca