Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Poa compressa
Poa dolosa
Peucedanum schottii
Parvotrisetum myrianthum
Poa hybrida
Poa infirma
Papaver albiflorum
Poa macedonica
Paeonia parnassica
Poa molinerii
Plantago weldenii
Poa ophiolithica
Poa palustris
Poa pratensis
Plantago subulata
Peucedanum palustre
Plantago squarosa
Peucedanum oreoselinum
Paronychia taurica
Peucedanum oligophyllum