Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Orobanche lutea
Orobanche major
Orobanche minor
Orobanche pancicii
Orobanche purpurea
Orobanche rechingeri
Orobanche reticulata
Orobanche sanguinea
Orobanche schultzii
Orobanche pubescens Οροβάγχη η χνουδωτή
Ostrya carpinifolia Οστρυά
Orthilia secunda
Osmunda regalis
Orthrias pindus Πινδοβίνος
Otanthus maritimus
Oxalis acetosella
Oxalis articulata
Oxalis corniculata
Oxalis pes-caprae
Oxyria digyna