Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Mentha microphylla
Mentha suaveolens
Menyanthes trifoliata
Mercurialis annua
Mercurialis perennis
Merendera attica
Mesembryanthemum crystallinum
Mesembryanthemum nodiflorum
Mespilus germanica Μεσπιλιά
Mibora minima
Milium effusum
Minuartia baldaccii
Minuartia confusa
Minuartia doerfleri
Minuartia garckeana
Minuartia geniculata
Minuartia globulosa
Minuartia graminifolia
Minuartia greuteriana
Minuartia hamata