Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Lepidium graminifolium graminifolium
Lupinus albus graecus
Limonium graecum graecum
Limodorum abortivum gracile
Lamium garganicum garganicum
Laserpitium siler garganicum
Lonicera alpigena formanekiana Αγιόκλημα του Φορμανέκ
Limonium ramosissimum doerfleri
Leontodon hispidus danubialis
Luzula luzuloides cuprina
Leontodon crispus crispus
Linum strictum corymbulosum
Lapsana communis communis
Lavandula stoechas cariensis Λεβάντα της Καρίας
Linum capitatum capitatum
Lamium bifidum bifidum
Lamium bifidum balcanicum
Leontodon autumnalis autumnalis
Lychnis viscaria atroburpurea
Linum olympicum athoum