Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Galanthus nivalis cilicicus
Geranium molle brutium
Gentiana verna balcanica
Galanthus elwesii
Galium absurdum
Galactites tomentosa
Gagea lutea
Galium advenum
Galium aegeum
Galium agrophilum
Galeopsis tetrahit
Galeopsis speciosa
Gagea villosa
Galeopsis ladanum
Galeopsis bifida
Gagea reticulata
Gagea granatellii
Gagea fibrosa
Galega officinalis
Gagea pusilla