Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Cephalanthera rubra
Cephalaria ambrosioides
Cephalaria tenuiloba
Cephalorrhynchus tuberosus
Cerastium candidissimum
Cerastium cerastoides
Cerastium moesiacum
Cerastium runemarkii
Cerastium theophrasti
Ceratophyllum submersum
Cerastium rectum Κεράστιο το όρθιο
Cerastium scaposum Κεράστιο το αφυλλόβλαστο
Cerastium smolikanum Κεράστιο του Σμόλικα
Cerastium vourinense Κεράστιο του Βούρινου
Ceterach officinarum
Ceratocephalus falcatus Κερατοκέφαλος ο γαμψός
Chaerophyllum aromaticum
Chaerophyllum aureum
Chaerophyllum heldreichii
Chaerophyllum hirsutum