Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Cirsium arvense vestitum
Crepis viscidula viscidula
Cerastium fontanum vulgare