Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Crocus cvijicii
Crocus fleischeri
Crocus goulimyi
Crocus hadriaticus
Crocus laevigatus
Crocus niveus
Crocus oreocreticus
Crocus pelistericus
Crocus pulchellus
Crocus robertianus
Crocus tournefortii
Crocus veluchensis
Crucianella angustifolia
Crucianella bythinica
Crucianella graeca
Crucianella imbricata
Crucianella latifolia
Crucianella macrostachya
Cruciata glabra
Cruciata laevipes