Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Antinoria insularis Αντινόρια η νησιωτική
Aethionema orbiculatum
Aphanes arvensis Αφανές το αρουραίο
Aphanes floribunda Αφανές το πολυανθές
Allium atroviolaceum
Aphanius fasciatus Ζαχαριάς
Anguilla anguilla Χέλι
Anthemis anatolica
Allium amphipulchellum
Anthemis abrotanifolia
Antennaria dioica
Arabis auriculata Αραβίδα η ωτιοφόρος
Allium ampeloprasum
Allium amethystinum
Aethionema iberideum
Aethionema cordatum
Achillea coarctata
Achillea abrotanoides
Anthemis altissima Ανθεμίδα η υψηλώτατη
Anethum graveolens Άνηθος