Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Fritillaria thessala ionica
Serapias neglecta ionica
Seseli libanotis intermedium
Blackstonia perfoliata intermedia Μπλακστόνια η ενδιάμεση
Saponaria sicula intermedia
Plantago major intermedia
Centaurea euboica intermedia
Carlina vulgaris intermedia
Silene integripetala integripetala
Tephroseris integrifolia integrifolia
Kickxia spuria integrifolia
Knautia integrifolia integrifolia
Amelanchier ovalis integrifolia Αμελάνχιερ το ακεραιόφυλλο
Achillea pindicola integrifolia
Carduus macrocephalus insularis
Sedum laconicum insulare
Prunus domestica instititia Αγριοδαμασκηνιά
Quercus infectoria infectoria Κηκιδοβελανιδιά
Asplenium trichomanes inexpectans
Anthemis arvensis incrassata Ανθέμιδα η πυκνή