Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Vicia monantha triflora
Lacerta trilineata trilineata Τρανόσαυρα
Viola eximia tringiana
Phylloscopus collybita tristis Δενδροφυλλοσκόπος
Cirsium creticum triumfetti
Anthus trivialis trivialis Δενδροκελάδα
Phylloscopus trochilus trochilus Θαμνοφυλλοσκόπος
Callitriche truncata truncata
Hedypnois cretica tubaeformis
Rumex tuberosus tuberosus
Trachelium jacquinii tumelianum
Apus melba tuneti Σκεπαρνάς
Centaurium erythraea turcicum
Eryx jaculus turcicus Έρυξ (Λουρίτης)
Hemidactylus turcicus turcicus Σαμιαμίδι
Silene pusilla tymphaea
Centaurea tymphaea tymphaea
Allium ursinum ucrainicum
Gnaphalium uliginosum uliginosum
Filipendula ulmaria ulmaria