Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Allium flavum tauricum
Sturnus vulgaris tauricus Ψαρόνι του Ταύρου
Aquilegia ottonis taygatea
Scabiosa taygetea taygetea
Saxifraga rotundifolia taygetea
Petrorhagia illyrica taygetea
Echinops sphaerocephalus taygeteus
Narcissus tazetta tazetta
Crepis tectorum tectorum
Arenaria filicaulis teddii
Andrachne telephioides telephioides
Cerastium brachypetalum tenoreanum Κεράστιο του Τενόρι
Trisetum splendens tenue
Alyssum nebrodense tenuicaule
Centaurium tenuiflorum tenuiflorum Κενταύριο το στενανθές
Vicia cracca tenuifolia
Sedum amplexicaule tenuifolium
Biarum tenuifolium tenuifolium
Ranunculus isthmicus tenuifolius
Convolvulus althaeoides tenuissimus