Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Festuca vizzavonae
Festucopsis sancta
Fibigia clypeata
Fibigia eriocarpa
Fibigia lunarioides
Ficus carica Συκιά
Filago contracta
Filago eriocephala
Filago eriosphaera
Filago pyramidata
Filago vulgaris
Filipendula vulgaris
Fimbristylis bisumbellata
Fimbristylis ferruginea
Fragaria vesca
Frankenia hirsuta
Frankenia pulverulenta
Frangula alnus Φράγκουλα ο άλνος
Frangula rupestris Φράγκουλα η βραχόφιλη
Fritillaria bithynica