Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Smyrnium perfoliatum perfoliatum
Blackstonia perfoliata perfoliata Μπλακστόνια η διάπειρη
Sideritis perfoliata perfoliata
Scleranthus perennis perennis
Linum perenne perenne
Centaurea attica pentelica
Cyclamen repandum peloponnesiacum
Allium circinnatum peloponnesiacum
Veronica glauca peloponnesiaca
Silene italica peloponnesiaca
Sideritis clandestina peloponnesiaca
Myosotis refracta paucipilosa
Centaurea grisebachii paucijuga
Telephium imperati pauciflorum
Campanula patula patula
Rumex patientia patientia
Centaurea athoa parnonia
Campanula celsii parnesia
Silene oligantha parnesia
Convolvulus boissieri parnassicus Κονβόλβουλος του Παρνασσού