Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Trigonella caerulea
Trigonella cariensis
Trigonella coerulescens
Trigonella corniculata
Trigonella cretica
Trigonella foenum-graecum
Trigonella graeca
Trigonella procumbens
Trigonella rechingeri
Trigonella spicata
Trigonella spinosa
Trigonella striata
Trigonella gladiata Τριγωνέλλη λογχοφόρος
Trigonella monspeliaca Τριγωνέλλη του Μονπελιέ
Trigonella smyrnaea Τριγωνέλλη η Σμυρναία
Trigonella sprunerana Τριγωνέλλη του Σπούνερ
Trinia frigida
Triplachne nitens
Trisetum aureum
Trisetum laconicum