Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Prunus prostrata
Prunus spinosa Τσαπουρνιά
Prunus webbii Αγριοροδακινιά
Pyrus pyraster Αγριαχλαδιά
Pyrus salvifolia Αγριαχλαδιά η φασκομηλόφυλλη
Pyrus spinosa Γκορτσιά
Picris echioides Πικρίς η εχιοειδής
Pinus montana Βουνόπευκο
Pinus peuce Μακεδονικό πεύκο
Pinus pinea Κουκουναριά
Pistacia atlantica Ήμερη τσικουδιά
Pistacia lentiscus Σχίνο
Pistacia terebinthus Αγριοτσικουδιά
Papaver purpureomarginatum
Prunus avium Κερασιά
Paliurus spina-christi Παλιούρι
Paeonia clusii
Paeonia parnassica
Paeonia peregrina
Paeonia rhodia