Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Laser trilobum
Laserpitium pseudomeum
Lathraea rhodopea
Lathyrus alpestris
Lathyrus amphicarpos
Lathyrus angulatus
Lathyrus annuus
Lathyrus aphaca
Lathyrus cicera
Lathyrus clymenum
Lathyrus digitatus
Lathyrus grandiflorus
Lathyrus hallersteinii
Lathyrus hierosolymitanus
Lathyrus hirsutus
Lathyrus inconspicuus
Lathyrus laxiflorus
Lathyrus neurolobus
Lathyrus nissolia
Lathyrus ochrus