Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Cerastium illyricum illyricum Κεράστιο το ιλλυρικό
Centaurea iberica iberica
Cytinus hypocistis hypocistis
Centaurea iberica holzmanniana
Campanula glomerata hispida
Campanula andrewsii hirsutula
Cirsium heldreichii heldreichii
Carduus hamulosus hamulosus
Centaurea spruneri guicciardii
Centaurea grisebachii grisebachii
Cyclamen graecum graecum
Carum graecum graecum
Centaurea graeca graeca
Carlina corymbosa graeca
Coronilla valentina glauca Κορονίλα η γλαυκή
Crepis viscidula geracioides
Crepis neglecta fuliginosa
Campanula sparsa fricaldskyi Καμπανούλα του Φρίβαλντ
Crepis foetida foetida
Crocus flavus flavus