Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Arabis longistyla
Arabis muralis
Arabis pseudoturritis
Arabis sagittata
Arabis subflava
Arabis sudetica
Arabis turrita
Arabis verna Αραβίδα η ανοιξιάτικη
Arceuthobium oxycedri
Arbutus adrachne Αγριοκουμαριά
Arctium lappa
Arctium minus
Arctium tomentosum
Arbutus unedo Κουμαριά
Arctostaphylos uva-ursi Αρκτοστάφυλος
Arenaria biflora
Arenaria cretica
Arenaria deflexa
Arenaria fragillima
Arenaria gionae