Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Scabiosa atropurpurea maritima
Dactylis glomerata marina
Scleranthus perennis marginatus
Ophrys mammosa mammosa
Onosma erectum malickyi
Nepeta argolica malacotrichos
Antirrhinum majus majus
Acinos alpinus majoranifolius
Daucus carota major
Plantago major major
Sinapis alba mairei
Sanguisorba minor magnolii
Gnaphalium hoppeanum magellense
Centaurea cariensis maculiceps
Satureja horvatii macrophylla
Quercus ithaburensis macrolepis Ήμερη βελανιδιά
Silene vulgaris macrocarpa
Vicia sativa macrocarpa
Erophila verna macrocarpa
Silene roemeri macrocarpa